hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT:   01239.329.066hot
SOI CẦU SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP

SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP

Phí dịch vụ là  50.000.000 VNĐ

Bạn là người đang muốn tìm SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay số đẹp nhất trong ngày...!!

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 98%, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ  cái 500k) nạp đủ sẽ hiện số nhé!!

Hỗ trợ: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Thống kê kết quả SONG THỦ CÀNG SIÊU CAO CẤP

NGÀY SONG THỦ 3 CÀNG SIÊU CAO CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ
31/12/2017      
30/12/2017 378 387 trượt   
29/12/2017  376 367  trượt    
28/12/2017  709 790   trượt   
27/12/2017  435 453  trượt   
26/12/2017  404 405  ăn càng 404 
25/12/2017 365 356    trượt   
24/12/2017  887 878  trượt  
23/12/2017 267 276    trượt   
22/12/2017  521 512  ăn càng 521 
21/12/2017  756 765   trượt   
20/12/2017  278 287 trượt   
19/12/2017  858 885   trượt    
18/12/2017  376 375 ăn càng  375 
17/12/2017  046 047  trượt  
16/12/2017  304 305  trượt  
15/12/2017 389 398  trượt  
14/12/2017  315 351  trượt  
13/12/2017  273 237   trượt  
12/12/2017  348  484  trượt  
11/12/2017  267 276 trượt   
10/12/2017 478 476   an càng 478 
09/12/2017  893 839  trượt   
08/12/2017 082 028 trượt    
07/12/2017  956 965  trượt    
06/12/2017 564 546  ăn càng  564   
05/12/2017  178 187 trượt    
04/12/2017  833 834 ăn càng  833 
03/11/2017  408 480  trượt   
02/12/2017  078 087  trượt    
01/12/2017  524 542 trượt    
30/11/2017 750 705    ăn càng 750 
29/11/2017  376 367  trượt   
28/11/2017  208 280  trượt   
27/11/2017 013 031  trượt    
26/11/2017  409 490   ăn càng  409  
25/11/2017  390 309 trượt    
24/11/2017  087 078   trượt   
23/11/2017 365 356   trượt   
22/11/2017  824 842  ăn càng 824 
21/11/2017  763 736 trượt   
20/11/2017  138 183  trượt   
19/11/2017  761 771  ăn cang 761 
18/11/2017  432 423  trươt   
17/11/2017  406 460 trượt    
16/11/2017 357 356   trượt   
15/11/2017  398 389   ăn đề 98  
14/11/2017  397 379  ăn càng 397  
13/11/2017  531  513  trượt   
12/11/2017  367 376   trượt   
11/11/2017  893 839  ăn càng 893 
10/11/2017  323 332 ăn đề  23 
09/11/2017  357 375   trượt   
08/11/2017  882 828  trượt   
07/11/2017 958 925  trượt    
06/11/2017  254 245 trươt    
05/11/2017  205 250  trượt    
04/11/2017 027 072 ăn đề  27 
03/11/2017  232 223 trượt   
02/11/2017  761 716  ăn càng 761 
01/11/2017  490 409   trượt   
31/10/2017  745 854    trượt    
30/10/2017  448 487    ăn đề 87 
29/10/2017 201 210   trượt   
28/10/2017  323 332   trượt   
27/10/2017 627 628  ăn càng 627
26/10/2017 627 672    trượt   
25/10/2017  623 632  trượt     
24/10/2017 234 243   ăn càng  234 
23/10/2017  339 393 trượt     
22/10/2017  356 365  trượt     
21/10/2017  095 059   ăn càng    095    
20/10/2017  732 723   ăn càng   732    
19/10/2017  231 213  ăn đề   31    
18/10/2017 508 580   trượt       
17/10/2017  359 395   trượt     
16/10/2017 549 594   ăn càng  549    
15/10/2017  931 933   trượt     
14/10/2017  301 302   trượt     
13/10/2017 321 325   trượt     
12/10/2017  504 540    ăn đề   04    
11/10/2017  391 319    trượt     
10/10/2017 471 417  ăn đề  71    
09/10/2017 776 767 trượt   
08/10/2017 601 610  ăn đề  01    
07/10/2017 424 434  ăn càng  424   
06/10/2017 705 705  trượt   
05/10/2017  596 569    ăn đề  96    
04/10/2017  379 397   ăn càng  379   
03/10/2017  645 654  trượt    
02/10/2017 707 708    ăn càng  707  
01/10/2017  983 938   trượt     
30/09/2017  334 335   ăn càng  334   
29/09/2017   766 762    ăn càng  766   
28/09/2017  596 569   ăn đề  96  
27/09/2017  347 374   trượt      
26/09/2017  043 053   ăn càng   043   
25/09/2017  629 692   trượt    
24/09/2017  652 625   ăn càng  652   
23/09/2017  870 807  ăn đề   70    
22/09/2017  598 589  trượt   
21/09/2017 470 480  ăn càng  
20/09/2017  383 393  trượt    
19/09/2017  546 564   ăn càng  546    
18/09/2017 601 610    ăn càng  601   
17/09/2017  323 332   trượt   
16/09/2017  495 459    trượt   
15/09/2017  956 965   ăn càng  956   
14/09/2017  103 130   trượt   
13/09/2017 060 050  ăn càng 060     
12/09/2017  795 759   ăn càng  795    
11/09/2017 341 314    trượt    
10/09/2017  339 393   ăn đề  93    
09/09/2017  725 752    trượt    
08/09/2017 730 703    ăn càng   730    
07/09/2017  363 336  ăn càng   363   
06/09/2017  368 386  trượt   
05/09/2017 059 069  ăn càng   059  
04/09/2017  347 374 trượt    
03/09/2017 371 317   ăn cang 371  
02/09/2017  731 713  ăn càng  731  
01/09/2017  339 393   trượt        
31/08/2017  464 446   trượt       
30/08/2017  303 301   ăn càng    303  
29/08/2017  298 289  ăn đề     98  
28/08/2017  735 753    trượt         
27/08/2017 886 896   ăn càng    886  
26/08/2017  203 230  ăn đề      03   
25/08/2017   689 698  trượt         
24/08/2017 949 959  ăn càng     949    
23/08/2017  369 396   trượt         
22/08/2017  946 964   trượt         
21/08/2017  981 918  ăn càng     981   
20/08/2017  539 593  trượt          
19/08/2017 649 659  ăn càng      649   
18/08/2017  389 398  trượt          
17/08/2017  271 217  ăn càng     271  
16/08/2017  658 685   ăn đề         85   
15/08/2017 639 693  trượt          
14/08/2017  225 235   ăn càng      225   
13/08/2017 235 237  trượt           
12/08/2017  275 273  trượt          
11/08/2017 312 321  ăn càng    312  
10/09/2017  358 385  trượt          
09/08/2017  761 716  ăn càng     716   
08/08/2017  617 671  trượt          
07/08/2017  835 836  trượt          
06/08/2017  663 636   ăn càng     663   
05/08/2017  383 338  ăn đề        83    
04/08/2017  224 216  trượt          
03/08/2017 613 612  ăn càng      
02/08/2017  228 282   trượt         
01/08/2017  864 863  trượt         
31/07/2017  747 774  ăn càng     747   
30/07/2017  380 308  trượt         
29/07/2017 230 240  ăn càng      230  
28/07/2017  281 289  trượt        
27/07/2017  433 432  ăn đề      33  
26/07/2017  937 973  trượt        
25/07/2017 164 154   ăn càng      164   
24/07/2017  338 383  trượt        
23/07/2017  220 202 ăn đề      20    
22/07/2017  281 218  ăn càng    281  
21/07/2017  464 474  ăn càng    464  
20/07/2017  723 732  trượt         
19/07/2017 937 973  ăn càng      937   
18/07/2017  036 063  trượt        
17/07/2017  488 489  ăn càng   488   
16/07/2017  049 094  trượt       
15/07/2017  381 382 ăn đề      81    
14/07/2017  569 596  trượt        
13/07/2017  813 831 ăn càng   831   
12/07/2017  714 741  trượt        
11/07/2017  003 030   trượt        
10/07/2017  247 274  ăn càng    247    
09/07/2017  395 359  trượt        
08/07/2017  367 376  trượt       
07/07/2017 249 294  ăn càng    294  
06/07/2017  687 689  trượt        
05/07/2017 261 216  ăn đề       16    
04/07/2017  278 287   trượt        
03/07/2017  586 568   ăn càng    586  
02/07/2017  359 395  trượt        
01/07/2017 521 523  ăn đề       21 
30/06/2017  639 693   trượt       
29/06/2017  515 521   ăn càng   512  
28/06/2017  196 169   trượt      
27/06/2017 303 330  ăn càng   303   
26/06/2017  672 627  ăn đề     27   
25/06/2017  695 659     trượt       
24/06/2017  263 236  trượt       
23/06/2017 523 532  ăn càng     523    
22/06/2017  357 375  trượt        
21/06/2017  572 573  ăn càng   572  
20/06/2017  087 078  trượt       
19/06/2017  235 253  trượt       
18/06/2017  376 367  ăn đề     76  
17/06/2017 644 655  ăn càng      
16/06/2017  365 364  trượt       
15/06/2017  281 282  trượt       
14/06/2017  909 990  ăn càng   909    
13/06/2017 241 261  ăn đề    61    
12/06/2017  658 685  trượt       
11/06/2017 721 712 ăn càng    721   
10/06/2017  639 693 trượt      
09/06/2017  195 159   trượt      
08/06/2017 887 889  ăn càng  887 
07/06/2017  380 308   trượt      
06/06/2017  339 349  ăn đề    39  
05/06/2017  310 301  trượt       
04/06/2017 858 585   ăn càng    585  
03/06/2017  357 356  trượt      
 02/06/2017  736 746  ăn càng  736  
01/06/2017  120 102  trượt      
31/05/2017 366 355  ăn đề     66 
30/05/2017  632 623  trượt      
29/05/2017  444 445  ăn càng  444 
28/05/2017  357 367   ăn đề    67    
27/05/2017  359 395  trượt      
26/05/2017  621 623  ăn đề    21    
25/05/2017 289 279  trượt      
24/05/2017  087 078  trượt      
23/05/2017  307 306  ăn càng  307   
22/05/2017  358 356  trượt      
21/05/2017  577 578  ăn đề    77   
20/05/2017  035 053   trượt       
19/05/2017  287 289  trượt      
18/05/2017 236 246  ăn càng      236  
17/05/2017  278 287  trượt      
16/05/2017 357 375   trượt      
15/05/2017  749 794   ăn càng  749   
14/05/2017  287 278  ăn đề   87   
13/05/2017 354 345  trượt      
12/05/2017 792 729  ăn càng   792   
11/05/2017  337 339  trượt      
10/05/2017 062 026  ăn càng    062  
09/05/2017 376 367  ăn đề     76  
08/05/2017  120 123   trượt      
07/05/2017  439 429  ăn càng  439  
06/05/2017  397 396  trượt      
05/05/2017  149 194   trượt       
04/05/2017 574 547  ăn càng   574  
03/05/2017   291 219  trượt      
02/05/2017  287 289  trượt      
01/05/2017  365 356  ăn càng  365  
30/04/2017 179 197  trượt      
29/04/2017  321 312  ăn đề    21    
28/04/2017  378 387  trượt      
27/04/2017 363 364  ăn càng  363  
26/04/2017    278 287   trượt      
25/04/2017  143 153  trượt      
24/04/2017  384 386  ăn càng  384  
23/04/2017  905 906  ăn đề   05  
22/04/2017  846 864  trượt      
21/04/2017 407 470  ăn càng   407  
20/04/2017  957 956  trượt      
19/04/2017  086 068  ăn càng  086  
18/04/2017  325 352 trượt      
17/04/2017  018 017  trượt      
16/04/2017  909 990  ăn đề    09  
15/04/2017  346 364  trượt       
 14/04/2017   123 132   ăn càng  123  
13/04/2017  811 816  ăn đề      11  
12/04/2017  526 562  trượt       
11/04/2017  459 469   ăn càng     459  
10/04/2017  349 394  trượt       
09/04/2017  714 741  trượt       
08/04/2017  346 345  ăn càng  346  
07/04/2017  295 259  trượt       
06/04/2017  903 930  trượt       
05/04/2017  007 005  ăn càng  007   
04/04/2014  319 391  ăn đề     19  
03/04/2017  837 838  trượt       
02/04/2017 270 280  ăn càng     270   
01/04/2017  437 438  trượt     
SOI CẦU XIÊN 2 CAO CẤP

XIÊN 2 SIÊU CAO CẤP

Phí dịch vụ là  10.000.000 VNĐ

Bạn là người đang muốn tìm XIÊN 2 SIÊU CAO CẤP đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 2 SIÊU CAO CẤP  đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay số đẹp nhất trong ngày...!!

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 98%, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 SIÊU CAO CẤP  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00

Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ  cái 500k) nạp đủ sẽ hiện số nhé!!

Hỗ trợ: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Thống kê kết quả XIÊN 2 CAO CẤP

NGÀY DÀN XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
31/12/2017      
30/12/2017 13 46 ăn lô  46
29/12/2017  23 90   ăn lô  23 
28/12/2017  18 27   ăn xiên   
27/12/2017  16 20   ăn xiên   
26/12/2017  28 37   ăn xiên   
25/12/2017  17 21 ăn lo    17 
24/12/2017  01 10 ăn lô   01 
23/12/2017 15 22   ăn xiên   
22/12/2017  17 31  trượt   
21/12/2017  16 24  ăn xiên    
20/12/2017  29 31  ăn xien   
19/12/2017  59 72  ăn lô    59 
18/12/2017  36 41 ăn xiên    
17/12/2017  15 30 ăn lô   15
16/12/2017  01 21 ăn xiên   
15/12/2017  20 33 trượt   
14/12/2017 21 38 trượt   
13/12/2017  09 12 ăn lô   09 
12/12/2017  24 41  ăn lô  24 24 
11/12/2017  03 23  ăn lô  03 
10/12/2017 09 20  an xiên   
09/12/2017 72 84  ăn lô  72 
08/12/2017 45 26  ăn lô  26 
07/12/2017  60 72  trượt  
06/12/2017 35 51  ăn xiên   
05/12/2017 26 71 ăn xiên   
04/12/2017 70 31  ăn lô  70 
03/12/2017 71 07  trượt   
02/12/2017 46 61  ăn lô  61
01/12/2017 01 90  ăn lô  01 
30/11/2017 15 81   ăn xiên  
29/11/2017 17 54   ăn lô 17 
28/11/2017 23 70   trượt  
27/11/2017 43 52   ăn xiên  
26/11/2017 31 27   ăn lô  27
25/11/2017 01 62   ăn xiên  
24/11/2017 10 31   ăn lô 31 
23/11/2017 72 53 ăn lô 72
22/11/2017 23 41  trượt   
21/11/2017 84 52   trượt  
20/11/2017 60 02   ăn xiên  
19/11/2017 21 14  ăn xiên   
18/11/2017 46 76 ăn lô  46 
17/11/2017 47 56  ăn lô  47 
16/11/2017 71 60   ăn lô  71
15/11/2017 71 65  trượt  
14/11/2017 04 41   ăn xiên  
13/11/2017 06 21   ăn lô  06
12/11/2017 02 48   ăn lô 02 
11/11/2017  31 72  ăn xiên  
10/11/2017 92 16  ăn lô   16
09/11/2017 93 67   trượt  
08/11/2017 21 14  ăn lô   21
07/11/2017 35 42  ăn lô  35 
06/11/2017 03 27  ăn xiên   
05/11/2017 19 92   ăn lô 19 
04/11/2017 16 21   ăn xiên  
03/11/2017 70 78   ăn lô  78 78
02/11/2017 32 03   trượt  
01/11/2017 41 71  ăn lô  41 
31/10/2017 27 81   ăn xiên  
30/10/2017 12 45  ăn lô  12 
29/10/2017 30 97   ăn lô  30
28/10/2017 23 43   ăn xiên  
27/10/2017 00 35    ăn lô  00 
26/10/2017  74 16   trượt    
25/10/2017 29 01  trượt   
24/10/2017 60 62   ăn lô  62
23/10/2017 14 30  trượt   
22/10/2017 17 53  ăn xiên   
21/10/2017 24 38   ăn xiên  
20/10/2017 17 40  trượt   
19/10/2017 14 83  ăn lô  83 83 
18/10/2017 03 60  ăn xiên   
17/10/2017 52 07   ăn lô 52 
16/10/2017 64 85  ăn xiên   
15/10/2017 07 61   ăn lô 61 
14/10/2017 41 82 ăn lô 41
13/10/2017 45 34  trượt   
12/10/2017 90 26  trượt   
11/10/2017 06 43  ăn xiên   
10/10/2017 40 37  ăn lô  40 
09/10/2017 03 52  ăn lô  52 
08/10/2017 04 61  ăn xiên   
07/10/2017 32 65  ăn lô   65 
06/10/2017 47 91  ăn lô   91
05/10/2017  08 78   trượt   
04/10/2017  23 31    ăn xiên  
03/10/2017  19 26     ăn xiên  
02/10/2017  27 51   ăn lô   51  
01/10/2017  01 10   ăn lô   01 
30/09/2017  34 40  ăn xiên   
29/09/2017  25 32   ăn lô    25 
28/09/2017  29 46  ăn lô   46 
27/09/2017  33 41   ăn xiên  
26/09/2017  15 28    trượt     
25/09/2017  37 46   ăn lô    46 
24/09/2017  29 31    ăn xiên  
23/09/2017  46 61    ăn lô  46  
22/09/2017  13 22    ăn xiên  
21/09/2017 16 23    trượt     
20/09/2017  03 43     trượt     
19/09/2017  49 67     ăn xiên  
18/09/2017 92 98   trượt     
17/08/2017 15 52    ăn lô   15  
16/09/2017 45 51   ăn xiên   
15/09/2017 75 87   trượt     
14/09/2017  48 60   ăn xiên   
13/09/2017  87 96    trượt    
12/09/2017 98 10  ăn xiên   
11/09/2017 41 10   ăn lô    41  
10/09/2017  43 89  ăn lô    43   
09/09/2017  07 30  trượt    
08/09/2017  64 75  ăn lô   64  
07/09/2017  22 34   ăn xiên   
06/09/2017  32 54   trượt     
05/09/2017  03 77  ăn lô    77 
04/09/2017  07 11   ăn xien   
03/09/2017  59 98  ăn lô    98 98 
02/09/2017  12 23  ăn lô    12 
01/09/2017  09 42  trượt    
31/08/2017  37 71   trượt    
30/08/2017 30 62   ăn xiên   
29/08/2017  55 72   ăn xiên   
28/08/2017  73 81  ăn lô   73  
27/08/2017   05 78    trượt    
26/08/2017  45 81   ăn xiên   
25/08/2017  38 65   trượt    
24/08/2017  42 62   ăn lô    42 
23/08/2017  70 01  ăn xiên    
22/08/2017  16 32   ăn lô  16  
21/08/2017  29 53   trượt   
20/08/2017  01 24   ăn xiên   
19/08/2017  05 32   ăn lô     05 
18/08/2017  32 49   trượt    
17/08/2017  53 69   ăn xiên   
16/08/2017  08 71  trượt    
15/08/2017  12 67   ăn lô   12  
14/08/2017  46 68   ăn xiên   
13/08/2017  00 12  ăn lô   00  
12/08/2017  43 56  ăn xiên   
11/08/2017  01 32   ăn lô    01  
10/08/2017  05 25    trượt     
09/08/2017 59 85    ăn lô    59 
08/08/2017  31 47  trượt    
07/08/2017  13 70  ăn xiên   
06/08/2017  23 41  ăn lô  23 23 
05/08/2017  27 85   trượt   
04/08/2017  12 31   ăn xiên  
03/08/2017  10 38   ăn xiên  
02/08/2017  04 23   ăn lô    04  
01/08/2017  32 57  trượt    
31/07/2017  15 65   ăn xiên  
30/07/2017  18 41   trượt     
29/07/2017  06 81  ăn lô  06  
28/07/2017  25 81   trượt    
27/07/2017  92 53  ăn xiên   
26/07/2017  24 57   ăn lô  24  
25/07/2017  46 77   trượt   
24/07/2017  50 87   ăn lô   50 
23/07/2017 85 79 trượt   
22/07/2017  35 06   trượt   
21/07/2017  89 62   trượt   
20/07/2017  42 89   ăn xiên  
19/07/2017  05 47   ăn lô  05  
18/07/2017  41 65  trượt    
17/07/2017  22 53   ăn lô  22  
16/07/2017  62 82  ăn xiên    
14/07/2017 27 53    trượt   
13/07/2017 79 91    ăn xiên   
12/07/2017  90 52   trượt     
11/07/2017  36 60    ăn lô    36  
10/07/2017 54 83   ăn lô    83 
09/07/2017  23 70   ăn xiên   
08/07/2017  00 94  ăn lô   00  
07/07/2017  31 74   trượt     
06/07/2017  41 93   ăn lô    41  
06/07/2017  45 87  ăn xiên  45 87 
05/07/2017  45 98  ăn lo    45  
04/07/2017  49 97   trượt     
03/07/2017  46 87   ăn lô     46 
02/07/2017  92 38   ăn xiên   
01/07/2017  96 09   trượt     
30/06/2017  38 98   trượt     
29/06/2017  49 69  ăn lô    43 
28/06/2017  89 94  ăn xiên   
27/06/2017  94 35   ăn lô      94 
26/06/2017  49 34  ăn lô     49 49 
25/06/2017  21 49  trượt      
24/06/2017  60 91  trượt      
23/06/2017 69 37  trượt    
22/06/2017  36 69  ăn xiên   
21/06/2017  09 38   trượt    
20/06/2017  45 91   ăn lô   91 
19/06/2017  00 88   ăn lô   88  
18/06/2017  01 71  ăn lô   01  
17/06/2017  52 68  ăn lô  52  
16/06/2017  72 89    ăn lô   89  
15/06/2017  87 69   trượt   
14/06/2017  25 87    ăn xiên   
13/06/2016  24 61   ăn lô    61 
12/06/2017 46 69   ăn lô   46  
11/06/2017  58 86    trượt    
10/06/2017 27 44   ăn xiên  
09/06/2017  34 57 ăn xiên   
08/06/2017  46 82   ăn lô     46  
07/06/2017 19 38  ăn lô   38  
06/06/2017  28 72   ăn xiên   
05/06/2017  25 69   ăn lô   25  
04/06/2017  49 92   ăn lô   49  
03/06/2017  32 54   trượt   
02/06/2017  00 68  ăn lô  00  
01/06/2017  51 93   ăn xiên  
31/05/2017  43 79   ăn lô   79   
30/05/2017  51 82   ăn lô   51 
29/05/2017  07 59  ăn xiên   
28/05/2017  13 56   ăn lô  13   
27/05/2017  83 90   ăn lô  83  
26/05/2017  69 98   trượt   
25/05/2017  77 94   ăn lô   77  
24/05/2017  09 44  ăn xiên   
23/05/2017  39 89   ăn lô    89 
22/05/2017  48 60   trượt    
21/05/2017  31 95   ặn lô    31 
20/05/2017  32 81   trượt   
19/05/2017  05 31   ăn lô   05 
18/05/2017  39 69   ăn xiên  39 39 39 69 
17/05/2017  18 42  trượt    
16/05/2017  79 85   ăn lô  79  
15/05/2017  32 71   ăn xiên   
14/05/2017 41 59  ăn lô  41 
13/05/2017  09 95   trượt   
12/05/2017  05 79   trượt   
11/05/2017  43 16   ăn lô   43 
10/05/2017  08 75   ăn xiên   
09/05/2017  11 74   ăn xiên   
08/05/2017  93 31  ăn lô    93 
07/05/2017  48 93   trượt   
06/05/2017  38 65   ăn xiên  
05/05/2017  83 47   ăn lô   83 
04/05/2017  37 88  ăn lô  88 88 
03/05/2017   42 71   ăn xiên  
02/05/2017  84 98   ăn lô  84  
01/05/2017  28 65   ăn xiên  
30/04/2017  13 94   ăn lô  13  
29/04/2017  75 91  ăn xiên  
28/04/2017  81 23   ăn lô  23  
27/04/2017  33 96   ăn lô   96  
26/04/2017   33 37   ăn lô   37   
25/04/2017  11 37   ăn lô  11  
24/04/2017  49 89   trượt   
23/04/2017  76 37   trượt   
22/04/2017  83 78  trượt   
21/04/2017 95 37   trượt   
19/04/2017  30 58   ăn lô  30    
18/04/2017 52 66  ăn lô  52    
17/04/2017  09 30   ăn lô   09   
16/04/2017  75 81   ăn lô  75  
15/04/2017  93 58  trượt   
14/04/2017  12 43  ăn lô  12   
13/04/2017  07 53  ăn lô  07  
12/04/2017  46 60  ăn xiên   
11/04/2017  51 96  ăn lô  51  
10/04/2017  03 38  ăn xiên  
09/04/2017  13 35  ăn lô  13   
08/04/2017  78 02   ăn lô  02 
07/04/2017  92 43   ăn lô   92 
06/04/2017  19 49   trượt   
05/04/2017  09 44   ăn xiên   
04/04/2017  19 52   ăn lô  19  
03/04/2017  54 73   ăn lô  54  
02/04/2017  86 08   ăn xiên  
01/04/2017  11 06  ăn lô  11 11  
31/03/2017  97 06  trượt   
30/03/2017  72 47   trượt   
29/03/2017 87 94  trượt   
28/03/2017  91 49  ăn lô  49  
27/03/2017  33 91  ăn lô  33  
26/03/2017   93 71   trượt   
25/03/2017  19 04  trượt   
24/03/2017  91 49  ăn lô   49  
23/03/2017  91 49  ăn lô   49  
22/03/2017  23 91  ăn xiên   
21/03/2017 77 92  ăn lô   77  
20/03/2017  78 89   ăn lô   78   
19/03/2017  64 81  ăn lô   64   
17/03/2017  33 78   ăn lô  33  
16/03/2017  01 60   ăn xiên   
15/03/2017  19 73   ăn lô  19  
14/03/2017  59 86   trượt   
13/03/2017  19 85   ăn lô   19 
12/03/2017  53 89   ăn xiên  
11/03/2017  40 01   trượt   
10/03/2017  50 77   ăn xiên   
09/03/2017  63 82   ăn lô   63   
08/03/2017  66 78   ăn lô  66  
07/03/2017  52 87   ăn lô  52  
06/03/2017  53 79   trượt   
05/03/2017  62 09  ăn xiên   
04/03/2017  06 43  trượt   
03/03/2017  01 52  trượt  
02/03/2017  42 81  ăn xiên  
01/03/2017  29 78   ăn lô   29 
28/02/2017  13 41  trượt   
27/02/2017  48 62 ăn lô  48  
26/02/2017  39 49   trượt   
25/02/2017  40 66  ăn xiên   
24/02/2017  02 51   ăn lô  02  
23/02/2017  13 86   trượt   
22/02/2017  01 40  trượt   
21/02/2017  01 14   ăn lô  01  
20/02/2017  32 63  ăn xiên    
19/02/2017  28 71   ăn lô   28 
18/02/2017  73 87   ăn xiên  
17/02/2017  33 90  ăn lô   33 
16/02/2017  29 45  ăn lô  45  
15/02/2017  02 49   ăn lô   02   
14/02/2017  91 71   ăn lô  91  
13/02/2017  52 19  ăn xiên    
12/02/2017  72 94   ăn lô  94  
11/02/2017  85 59   ăn lô   85 85
10/02/2017  74 96   ăn xiên   
09/02/2017  36 59   ăn lô  36 
08/02/2017  75 34   ăn xiên   
07/02/2017  94 47   ăn lô   47 
06/02/2017  03 37   ăn xiên   
05/02/2017  75 69   ăn lô  75 
04/02/2017  79 52  trượt   
03/02/2017  61 17  ăn lô  61  
02/02/2017 42 67 ăn xiên  
26/01-01/02/2017 nghỉ tết    
25/01/2017  09 21  ăn xiên